LVK nariai

Lietuvos vyskupų konferencijos nariais gali būti Lietuvos vyskupijų dieceziniai vyskupai ir jiems teisės požiūriu prilygstantys asmenys, vyskupijų administratoriai, vyskupai koadjutoriai, vyskupai augziliarai ir kiti tituliniai vyskupai, Lietuvos teritorijoje vykdantys ypatingas Apaštalų Sosto ar Lietuvos Vyskupų Konferencijos jiems pavestas užduotis.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nariai:

Lietuvos vyskupai emeritai nėra Lietuvos vyskupų konferencijos nariai, tačiau Konferencijos posėdžiuose turi patariamojo balso teisę. Jie taip pat gali dalyvauti Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų, komitetų ir tarybų veikloje.

Vyskupai emeritai: