LVK nariai Vyskupai emeritai + Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Kalvarijų g. 331A
LT-08420 Vilnius

Mob. +370 682 45665
El. paštas:
subtuum@vilnensis.lt
 

Gimęs 1937 02 01
Kunigas 1961 03 18
Vyskupas 1988 10 04
Pakeltas kardinolu 2001 02 21
Vilniaus arkivyskupas emeritas nuo 2013 04 23
 

Gimė 1937 m. vasario 1 d. Kaune diplomato Stasio Bačkio ir mokytojos Onos Galvydaitės-Bačkienės šeimoje.

1955 m. baigęs Saint-Marie de Monceau tėvų maristų vadovaujamą institutą, įstojo į Saint-Sulpice a Issy-les-Molineux kunigų seminariją, kur baigė filosofijos kursą. Vėliau teologijos studijas tęsė Popiežiškajame Grigaliaus universitete. 1961 m. kovo 18 d. įšventintas kunigu.

Kurį laiką dirbo lietuvių sielovadoje Jungtinėse Valstijose. Grįžęs į Romą, įstojo į Popiežiškąją bažnytinę akademiją, kur buvo rengiami kunigai Šventojo Sosto diplomatinei tarnybai. Kartu Popiežiškajame Laterano universitete studijavo bažnytinę teisę ir įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį.

1964 m., baigęs studijas, pradėjo diplomatinę tarnybą. Pirmiausia buvo paskirtas Apaštalų Sosto nunciatūros sekretoriumi Filipinuose (1964–1965), Kosta Rikoje (1965–1967), Turkijoje (1968–1970) ir Nigerijoje (1970–1973). Iš čia buvo grąžintas į Vatikaną dirbti Vatikano valstybės sekretoriate Bažnyčios Viešųjų užsienio reikalų taryboje, kur rūpinosi tarptautinių organizacijų, taikos ir nusiginklavimo klausimais. Kaip Vatikano delegacijos narys, 1975 m. dalyvavo Jungtinių Tautų konferencijoje Vienoje tarptautinių organizacijų santykiams svarstyti. 1979 m. paskirtas Bažnyčios Viešųjų užsienio reikalų tarybos vicesekretoriumi, kartu pakeltas tikruoju Apaštalų Sosto prelatu.

1988 m. spalio 4 d. popiežiaus Jono Pauliaus II konsekruotas vyskupu, tais pačiais metais pakeltas arkivyskupu ir paskirtas nuncijumi Olandijoje.

1991 m. gruodžio 24 d. paskirtas Vilniaus arkivyskupu.

2001 vasario 21 d. priimtas į Šventąją kardinolų kolegiją.

1993–1999 m., 2002-2005 m. – Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, 1999–2002 m., 2005-2013 m. - Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininkas.

2011 - 2017 m. - LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas.