LVK nariai + Vyskupai emeritai

Vyskupai emeritai

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ
Vyskupas Jonas Kauneckas
Vyskupas Juozas Matulaitis
Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ