LVK organai Komisijos + Visuomenės informavimo priemonių komisija

LVK Visuomenės informavimo priemonių komisija

  • Pirmininkas
    Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS
  • Nariai

Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ
Arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS

  • Sekretorė
    Živilė PELURITIENĖ
 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK LVK organai Komisijos Visuomenės informavimo priemonių komisija