LVK organai + Komisijos

LVK komisijos

Liturgijos komisija
Švietimo komisija
Visuomenės informavimo priemonių komisija
Vienuolijų reikalų komisija

Lietuvos vyskupų konferencijoje veikia švietimo, visuomenės informavimo priemonių, liturgijos ir vienuolijų reikalų vyskupiškosios komisijos.

Komisijų pirmininkus trejų metų laikotarpiui iš savo narių renka Konferencija. Kitus komisijos narius, komisijos pirmininkui pasiūlius, trejų metų laikotarpiui skiria Konferencijos plenarinis posėdis. Komisijos gali pasitelkti pagalbon atitinkamos srities specialistus.

Komisijos rengia jų kompetencijai tenkančius klausimus svarstyti plenariniame posėdyje.

LVK Liturgijos komisija
Pirmininkas: vyskupas Rimantas NORVILA.

LVK Švietimo komisija
Pirmininkas: arkivyskupas Kęstutis KĖVALAS.

LVK Visuomenės informavimo priemonių komisija
Pirmininkas: arkivyskupas Gintaras GRUŠAS.

LVK Vienuolijų reikalų komisija
Pirmininkas: vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM.