LVK organai Tarybos + Ekumeninių reikalų taryba

LVK Ekumeninių reikalų taryba

    Pirmininkas
    Vyskupas Darius TRIJONIS
    Sekretorius
    Br. kun. Saulius RUMŠAS OP