LVK organai + Tarybos

LVK tarybos

Ekumeninių reikalų taryba
Šeimos reikalų taryba
Jaunimo reikalų taryba
Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija taryba
Socialinių reikalų taryba

Vyskupų konferencijos taryboms vadovauja pirmininkas, kuriuo trejų metų laikotarpiui renkamas vyskupas. Tarybos pirmininkas iš kunigų bei pasauliečių parenka kitus tarybos narius ir pateikia jų kandidatūras tvirtinti plenariniam posėdžiui. Tarybos turi patariamojo balso teisę.

Tarybos už savo veiklą atsiskaito plenariniam posėdžiui.

LVK Ekumeninių reikalų taryba
Pirmininkas: vyskupas Darius TRIJONIS.

LVK Šeimos reikalų taryba
Pirmininkas: vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS.

LVK Jaunimo reikalų taryba
Pirmininkas: vyskupas Darius TRIJONIS.

LVK Socialinių reikalų taryba
Pirmininkas: vyskupas Kęstutis KĖVALAS.

LVK Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija taryba
Pirmininkas: vyskupas Jonas IVANAUSKAS.