LVK organai Tarybos + Socialinių reikalų taryba

LVK Socialinių reikalų taryba

  Pirmininkas
  Vyskupas Kęstutis KĖVALAS
  Nariai
  Monsinjoras Žydrūnas VABUOLAS
  Saulius MATULEVIČIUS
  Arūnas KUČIKAS
  Dalia PUIDOKIENĖ
  Daiva KANEVIČIENĖ
  Sekretorė
  Ses. Daiva KUZMICKAITĖ