LVK organai Tarybos + Jaunimo reikalų taryba

LVK Jaunimo reikalų taryba

  Pirmininkas
  Vyskupas Darius TRIJONIS
  Nariai
  Kristina Cecilija TRINKŪNAITĖ
  Kamilė JANULYTĖ
  Agnė GRIGAITYTĖ
  Kun. Emilis VASILIAUSKAS
  Monika ŽYDELIŪNAITĖ
  Kun. Karolis PETRAVIČIUS
  Kun. Vytautas MAZIRSKAS
  Kun. Arūnas JANKAUSKIS
  Kun. Rolandas BIČKAUSKAS
  Sekretorė
  Roberta DAUBARAITĖ – RANDĖ