LVK organai Tarybos + Šeimos reikalų taryba

LVK Šeimos reikalų taryba

  Pirmininkas
  Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS
  Nariai
  Kunigas Ričardas DOVEIKA
  Kunigas Gediminas JANKŪNAS
  Algis PETRONIS
  Darius CHMIELIAUSKAS
  Gintautas VAITOŠKA
  Nijolė LIOBIKIENĖ
  Vilija ŠLOPŠNIENĖ
  Dalia LUKĖNIENĖ
  Sekretorė
  Vijoleta VITKAUSKIENĖ