Pylimo g. 27/14
LT-01141 Vilnius

Tel.: (5) 212 24 22
Tel./faks.: (5) 212 03 75

El. paštas: kpasaulis@katpasaulis.lt

Redaktorė – Skaidrė VAINIKAUSKAITĖ

„Katalikų pasaulis“ – tai spalvotas, 46 puslapių mėnraštis, platinamas Lietuvoje ir užsienyje. Žurnalo kaina – 4,50 Lt.

Žurnalo tikslas – supažindinti skaitytojus su pokyčiais Bažnyčioje, pristatyti jos mokymą, liturginius laikotarpius, praplėsti Bažnyčios sampratą, parodyti jos visuotinumą ir įvairumą pasaulyje.

Katalikiškas gyvenimas nėra atskirtas nuo kultūros, meno, politikos, verslo pasaulio. Tikėjimo šviesoje žvelgsime į visuomenės aktualijas, buities ir laisvalaikio temas.

Žurnalas yra orientuotas tiems, kurie aktyviai dalyvauja bažnytiniame gyvenime, yra atradę savo tikėjimą, ir tiems, kurie ieško vietos Bažnyčioje, kurie kasdien susiduria su įvairiausiais tikėjimo ir apsisprendimo klausimais.

„Katalikų pasaulio“ struktūra ir skyriai

„Temos“ puslapiuose, pasitelkus statistiką ir įvairias nuomones, krikščionišku žvilgsniu analizuojami visuomenėje vykstantys procesai.

„Šeimos“ rubrikoje kartu su profesionaliais psichologais ir sielovados specialistais ieškoma ilgo ir laimingo šeimyninio gyvenimo receptų, pateikiama žinių ir patarimų apie vaikų auklėjimą.

„Portretas“ – tai pažintys su šviesiausiomis šių dienų asmenybėmis: menininkais, dvasininkais, verslininkais ir paprastais žmonėmis, suradusiais tikėjimą ir išmokusiais juo dalytis su kitais.

Rubrikoje „Tikėjimas“ paprastai ir aiškiai kalbama apie Bažnyčios liturgiją, religines šventes, dievoiešką, atvirai dalijamasi džiaugsmu ir susirūpinimu dėl kai kurių Bažnyčioje vykstančių procesų.

Į „Apvaliojo stalo diskusiją“ renkasi tie, kurių nuomonės kalbant apie svarbias visuomeninio gyvenimo problemas ne visuomet sutampa. Susėdę kartu jie aiškinasi pozicijų skirtumus, ieško sąlyčio taškų ir abiem pusėms priimtinų sprendimo būdų.

„Kelionių“ puslapiai skaitytojus veda piligriminiais takais, supažindina su krikščionims brangiais istorijos ir urbanistikos paminklais.

Kiekviename numeryje pateikiama informacijos apie įsimintiniausius praėjusio mėnesio įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, publikuojami ateinančio mėnesio bažnytinių ir kultūrinių renginių anonsai, pristatomos naujos knygos.

Mielai Jus kviečiame ne tik skaityti žurnalą „Katalikų pasaulis“, bet ir rašyti mums.