Lietuvos Vyskupų Konferencijai pavaldžios struktūros

Lietuvos jaunimo pastoracijos centras
Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras
Lietuvos Caritas
Lietuvos šeimos centras
Katalikų interneto tarnyba
Katalikų radijo „Mažoji studija“
LVK leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“
Šv. Kazimiero gildija
Užsienio lietuvių sielovada
Nacionalinė misijų tarnyba