LVK pavaldžios struktūros + Lietuvos šeimos centras

Lietuvos šeimos centras

Rotušės a. 23
LT-44279 Kaunas

Tel. +370 656 36661
El. paštas:
lsc@lcn.lt

Svetainė internete: https://lietuvosseimoscentras.lt

Direktorė - Vijoleta VITKAUSKIENĖ

Įsteigtas 1990 m. Caritas sistemoje, nuo 1997 m. pavaldus Lietuvos vyskupų konferencijai.

Tikslas

Remiantis katalikiškos moralės principais ugdyti ir palaikyti šeimas.

Uždaviniai:

  • koordinuoti visose vyskupijose veikiančių diecezinių Šeimos centrų veiklą;
  • plėtoti bei palaikyti ryšius su kitų šalių organizacijomis;
  • daryti įtaką įstatymų leidybai;
  • rūpintis šeimos centrų darbuotojų kvalifikaciniais įgūdžiais ir naujų programų įgyvendinimu.

Lietuvoje įgyvendinamos programos:

  • jaunimui: „Pažink save“, „Kuriančioji meilė“, „Žvaigždė“, „Už gyvybę“,
  • sužadėtiniams: „Sužadėtinių rengimas santuokos sakramentui“,
  • šeimoms: „Sustuoktinių susitikimai“, „Biblija – Dievo žodis šeimai“, „Trejų metų šeimos ugdymo programa“, „Stebėk, vertink, veik“, „Krizinio nėštumo programa“, „Šeimos išsaugojimo programa“ bei individualios konsultacijos ir savitarpio pagalbos grupės, įvairūs šeimų susitikimai;
  • darbuotojų ir savanorių apmokymas: rekolekcijos, konferencijos, stovyklos, kursai.