LVK organai + Nuolatinė taryba

LVK nuolatinė taryba

Nuolatinę tarybą sudaro Konferencijos pirmininkas, vicepirmininkas ir vienas plenarinio posėdžio trejų metų laikotarpiui išrinktas vyskupas.

Nuolatinė taryba rengia plenariniame posėdyje svarstytinus klausimus, vykdo plenarinio posėdžio nutarimus ir kitokius pavedimus.
 

Nuolatinės tarybos (išrinkta 2021 11 11) nariai: