Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS, KVIEČIANTIS Į RINKIMUS

Brangieji, nuoširdžiai kviečiame Jus visus aktyviai dalyvauti ateinančiuose rinkimuose ir referendume! Išrinkime asmenis, vertus atstovauti mums ir Lietuvoje, ir Europoje. Apsispręskime ir dėl mūsų tautiečių užsienyje, kurie laukia pritarimo, kad būtų išsaugota jų Lietuvos Respublikos pilietybė.

Popiežius Pranciškus 
Žinia jaunimui minint posinodinio apaštališkojo paraginimo
Christus vivit paskelbimo 5-ąsias metines 

Savo pontifikato pradžioje, per Pasaulio jaunimo dienas Rio de Žaneire, primygtinai raginau jus: „Hagan lio!“, kad jūsų balsas būtų girdimas. Šiandien pakartotinai prašau: būkite girdimi, šaukite ne tiek savo balsu, kiek veikiau gyvenimu ir širdimi šią tiesą: Kristus gyvas!

Popiežius Pranciškus
Žinia 61-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga

Pasaulinė maldos už pašaukimus diena kasmet kviečia mus apmąstyti brangią pašaukimo dovaną, kurią Viešpats skiria kiekvienam iš mūsų, savo ištikimai keliaujančiai tautai, kad galėtume dalyvauti jo meilės plane ir įkūnyti Evangelijos grožį pagal skirtingą savo gyvenimo statusą.

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pareiškimas dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų
Už atsakingą balsavimą rinkimuose puoselėjant krikščioniškąsias vertybes ir Europos projektą

Mes, Europos Sąjungos vyskupų konferencijoms atstovaujantys vyskupai, raginame visus piliečius, ypač katalikus, ruoštis 2024 m. birželio mėn. vyksiantiems Europos Parlamento rinkimams ir balsuoti juose. Europos – vieningos įvairovėje, stiprios, demokratiškos, laisvos, taikios, klestinčios ir teisingos – tokios Europos projekte mes dalyvaujame ir dėl jo jaučiamės atsakingi.

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2024 m. kovo 14–15 d. plenarinį posėdį

2024 m. kovo 14–15 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Popiežius Pranciškus
Žinia 1-osios Pasaulinės vaikų dienos proga 

Mano mažieji draugai, kad atnaujintume save ir pasaulį, nepakanka mūsų tarpusavio vienybės, būtina vienytis su Jėzumi. Iš jo įgyjame daug drąsos: jis visada šalia, jo Dvasia eina pirma mūsų ir lydi mus pasaulio keliais.

Laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai

Tegul šis laiškas pasiekia visus lietuvius – gyvenančius Tėvynėje ir pasklidusius po įvairias pasaulio šalis. Mus suvienija viena Lietuva, kurią branginame, mylime ir už kurią meldžiamės. 

Popiežius Pranciškus
Žinia 98-osios Pasaulinės misijų dienos proga

Misija visiems reikalauja visų įsipareigojimo. Todėl būtina tęsti kelionę link visapusiškai sinodinės misionieriškos Bažnyčios, tarnaujančios Evangelijai. Sinodiškumas savaime yra misionieriškas, ir atvirkščiai, misija visada yra sinodinė.

Popiežius Pranciškus
Žinia 58-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga

Šioje epochoje, turtingoje technologijų, bet patiriančioje grėsmę dėl žmogiškumo skurdo, mūsų apmąstymai turi prasidėti nuo žmogaus širdies. Tik turėdami dvasinį žvilgsnį, tik atgavę širdies išmintį, galime išskaityti ir paaiškinti mūsų laikų naujoves ir iš naujo atrasti kelią į visavertį žmogišką komunikavimą.

Popiežius Pranciškus
Žinia 2024 m. Gavėnios proga

Pasitikime Gavėnią kaip dvasiškai galingą laiką, kai Dievo žodis vėl kreipiasi į mus: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 2). Tai atsivertimo laikas, laisvės metas

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2024 m. sausio 16 d. plenarinį posėdį

2024 m. sausio 16 d. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kard. S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.